Tumblelog by Soup.io
 • ErieLake
 • everybodyliess
 • kurdebele
 • zabawkiprofana
 • 666jesus666
 • MyBlackWings
 • Karlsquell1337
 • duopeek
 • dawit
 • 18alexa18
 • SinlessSatanist
 • sober
 • Vichy
 • unitedsoupsmusic
 • paliti
 • strasznik
 • karli2
 • iffy
 • inezka
 • kikutiku
 • hildebeithegerda
 • greenmachine
 • Liam
 • pikoloko
 • deathbringer
 • tryy
 • chocolatekitten
 • klopokot
 • zEveR
 • havingdreams
 • guyver
 • mikuo
 • nancymikkelsen
 • Krzychorr
 • kaciaw
 • Americanlover
 • idaru
 • maademyday
 • steampunkmusic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia
0859 37ff
Reposted fromkeik keik viadestroyed destroyed
0687 d73b 500
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
1600 6789
Reposted fromDarthWillow DarthWillow viastraycat straycat
1884 29f0 500
¯\_(ツ)_/¯
Reposted frommangoe mangoe viaTamahl Tamahl
4993 9e02
Reposted from777727772 777727772
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself via777727772 777727772
0575 353c
Reposted from777727772 777727772
1236 40b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraycat straycat
2488 a6f5
Reposted fromTamahl Tamahl viastraycat straycat
Generator Hostel Amsterdam [previous UvA]
Reposted fromnazarena nazarena viastraycat straycat
1977 867e
Reposted fromFero Fero viastraycat straycat
0997 bd09 500
Reposted frommangoe mangoe viastraycat straycat
6035 b352
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl