Tumblelog by Soup.io
 • ErieLake
 • everybodyliess
 • kurdebele
 • zabawkiprofana
 • 666jesus666
 • MyBlackWings
 • Karlsquell1337
 • duopeek
 • dawit
 • 18alexa18
 • SinlessSatanist
 • sober
 • Vichy
 • unitedsoupsmusic
 • paliti
 • strasznik
 • karli2
 • iffy
 • inezka
 • kikutiku
 • hildebeithegerda
 • greenmachine
 • Liam
 • pikoloko
 • deathbringer
 • tryy
 • chocolatekitten
 • klopokot
 • zEveR
 • havingdreams
 • guyver
 • mikuo
 • nancymikkelsen
 • Krzychorr
 • kaciaw
 • Americanlover
 • idaru
 • maademyday
 • steampunkmusic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2018

6778 fbc2 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianaich naich
Reposted fromtgs tgs
Reposted fromtgs tgs

December 10 2018

7057 98df 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viavideogames videogames

December 06 2018

6603 d6ca 500
Reposted fromLane Lane viaurfin urfin
6944 b80a
Reposted fromSixtus Sixtus
6950 c60f 500
Reposted fromtgs tgs

December 05 2018

6835 b820 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth
6815 837e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth
6775 44e2 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth
6901 c54f 500
Reposted fromtgs tgs

December 04 2018

6619 d6d4 500
Reposted fromtgs tgs

December 03 2018

6388 5058 500
Reposted fromtgs tgs viastraycat straycat

November 30 2018

znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viablacksadcat blacksadcat
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromSkydelan Skydelan viablacksadcat blacksadcat

November 29 2018

Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viakaciemilordzie kaciemilordzie
Robiliśmy to, co robią młodzi ludzie w piątkowy wieczór. (...) Jeden i drugi skończyli studia, a jedyne ich zainteresowania to się najebać.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatouchthesky touchthesky
4527 ca0f 500
Reposted fromtfu tfu viathauturien thauturien
9505 629a
Reposted fromkimik kimik viapsychedelix psychedelix
Reposted frompsychedelix psychedelix vialetha0 letha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl